บริการรับจำนอง รับขายฝาก Korrawit Co.,Ltd

ประเมินทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก วงเงิน อัตราดอกเบี้ย วิธีการทำธุรกรรม กรมที่ดิน
ติดต่อเราเพื่อพูดคุยและปรึกษาในเบื้องต้นฟรี

คิดถึงเราเมื่อ มีปัญหาเรื่องบ้านที่ดิน

รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อสังหาทุกประเภท รับจำนำ, รับจำนอง,รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโดนายทุนมาเอง อนุมัติได้เลย รับเงินได้ภายใน 1 วัน หลังจากไปประเมินทรัพย์สินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน

การจำนองที่ดินหรือขายฝากที่ดินนั้นเราสามารถทำได้ ทุนเราพร้อมและมีความไวในการพิจารณาค่ะ

จำนองบ้าน ขายฝากบ้าน

หากท่านมีบ้านที่ต้องการนำมาจำนอง หรือขายฝาก เราคือทุนที่ให้วงเงินที่ยุติธรรม พิจารณาไว ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง เร็ว ปลอดภัย

ทำสัญญาทุกฉบับที่กรมที่ดินในเขต นั้นๆ มีหนังสือสัญญาจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมที่ดินให้ทั้งสองฝ่าย ไม่มีการกู้ยืมด้วยสัญญาปากเปล่า

การเตรียมตัวเบื้องต้น

ถ้าไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ต้องทำยังไง มาดูขั้นตอนการทำงาน ของเรา 4 ขั้นตอนกันค่ะ

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง
2. ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
3. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/Line คุยรายละเอียดเบื้องต้น 065-2295645
ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าซัก 2 วัน
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันไม่มีวันหยุด 6.00 – 23.00 น.

ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
รับคำขอและสอบสวน
ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ลงบัญชีรับทำการ
ตรวจอายัด
ประเมินทุนทรัพย์
เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
คู่กรณีลงนามในสัญญา
เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

1.โฉนดที่ดินตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.บัตรประชาชนตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

คิดถึงเราเมื่อ มีปัญหาเรื่องบ้านที่ดิน

แม้ไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน
ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 23.00 น.

เช่น มีบ้านที่ต้องการนำมาจำนอง หรือขายฝาก หรือให้เวลาที่ให้ติดต่อกลับ สะดวกช่วงเวลา 12.30 - 18.30 เป็นต้น

©+2024 Teedin4Cash